How to follow Wechat(微信)

首页 > How to follow Wechat(微信)

How to follow.

QR Code STEP1 STEP2
wechat_qrcode
wechat_logo
wechat_step1 wechat_step2
手机对准对准QR二维码进行扫描。 打开微信,点击“发现”菜单,选择“扫一扫”打开。 扫描完成后自动跳转到“冲绳观光会议局OCVB”关注页面,点击“关注”按钮进行关注。